Fotógrafa voluntaria en Creu Roja Socors i Emergències de Terrassa.